123 456 789

[email protected]

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН БАЗАР

По инициатива на училищния екип и родителите на учениците, на 1 март, 2923 година беше организиран благотворителен базар в помощ на пострадалите от земетресението в Турция и Сирия. Предметите, изработени от екипната работа на деца, учители, родители, се купуваха с голям интерес от гражданите на град Ловеч, вследствие на което бяха събрани 709. 33 лв. Сумата беше внесена от директора на училището Иванка Хинкова, като дарение в сметката, открита в Български Червен кръст , Ловеч .