123 456 789

[email protected]

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Велико е делото на светите братя Кирил и Методий

Било е време, в което Свещеното Писание е било преписвано и разпространявано на гръцки език. Българите и другите славяни имали нужда от преводачи, когато се четяла Библията. В град Солун живеели двама братя славяни, които били много учени и дълбоко вярващи в Бога. Техните имена били Методий и Кирил. Те знаели за болката на славяните, че не могат на своя език за слушат Свещеното Писание. Бог им дал вдъхновение и с Неговата помощ създали нова азбука, за да могат българите и славяните на свой език да четат Евангелията за Спасителя Иисус, да слушат Неговите думи за любовта, да знаят колко е всесилен и всемогъщ Синът Божий. От там да научат за изкуплението на човешките грехове от Христос, Който страдал на Кръста и за Възкресението Му на небесата. От Библията да разберат за Христовата Църква и за Божията благодат в нея. Първите книги, които превели от гръцки, били Евангелията и другите книги на Библията.

Те научили много последователи на новата азбука. Свети Методий бил ръкоположен за архиепископ на Моравия /област в днешна Чехия/, а свети Кирил станал монах. Имали много последователи. Техните 5 ученици Климент, Наум, Сава, Горазд и Ангеларий намерили топъл прием в пределите на българска държава, където свети цар Борис им дал възможност да преписват, пишат, да подготвят учители, които да научат цялото духовенство и целия народ на славянските букви. Свети цар Борис изпратил Климент и Наум в западната половина на България, в град Охрид, където свети Климент създал училище /университет/ и обучил около 3 500 ученици. Свети Наум основал манастир, който също станал център за разпространението на християнството и книжовността сред българите. На името на град Охрид, където живеели и се трудили до смъртта си, ние ги наричаме свети Климент Охридски и свети Наум Охридски.

По-късно азбуката на славяните е била наречена Кирилица, на името на свети Кирил. Сега тя е официална писменост в държавите: България, Беларус, Босна и Херцеговина, Казахстан, Киргизстан, Македония, Монголия, Русия, Сърбия, Черна гора, Таджикистан, Украйна. Общо около 252 милиона души пишат и четат на кирилица.

Велико е делото на светите братя Кирил и Методий. Тяхната памет празнуваме на 11 май. Този ден е празник и на нашия град Ловеч, а двамата светци са покровители на града ни. И не само на Ловеч, а на цяла България и всички славянски православни народи. Катедралният храм в центъра на града ни, както знаете, е посветен на тях – на светите равноапостолни и славяно-български просветители Кирил и Методий.