123 456 789

[email protected]

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Грижата за учениците

Екипът на училището полага усилия за развитие на  интелектуалния, духовния и творчески потенциал на всяко едно дете чрез осъществяване на специфични и приоритетни за училището дейности. Работата е структурирана по такъв начин, че детето само изпитва нужда да развива своите способности. Това се улеснява от участието в конкурси и състезания, а също посредством прилагане на многообразие от подходи и форми на педагогическо взаимодействие.

Главната ни задача е в сърцето на детето да се зароди любов към Бога и хората, което е предпоставка за пълноценен живот. Освен знания, ние се стремим да дадем на децата ориентир, така че те да имат правилно отношение към себе си, към хората и света около тях. За да са подготвени за живота, е необходимо те да имат понятие за неговата цел и пътищата към нея.

От голямо значение също е обособяването на училището като зона, свободна от агресивни прояви. Недопустимо е използването на неприлични думи и изрази, обиди, неуместни шеги и изобщо действия, които противоречат на моралната чистота.