123 456 789

[email protected]

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Нашият екип

Иванка Хинкова
директор

Във всяко едно дете трябва да съумеем да запазим чистотата и любознателността, с които се ражда. Нека да спазват общи правила, но да запазят и развият своятя индивидуалност. Да не се срамуват да помогнат на приятел, а да бъдат съпричастни. С помощта на учителя и подкрепата на родителите, всяко едно дете може да открие в себе си дарби, които да развие. Нека им помогнем да вярват и обичат.

През 2005г. завършва висше образование, степен - бакалавър във ВТУ „Св. Св. Кирил и методий“ – гр. Велико търново, специалност - Начална училищна педагогика с немски език, професионална квалификация – педагог, начален учител, учител по чужд език. През 2009г. завършва висше образование, степен - магистър във ВТУ „Св. Св. Кирил и методий“ – гр. Велико Търново, специалност - Стопанско управление, професионална квалификация – мениджър. През 2013г. Придобива Пета професионално – квалификационна степен, издадено свидетелство от Тракийски университет Стара Загора, департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите През 2017г. Придобива Четвърта професионално – квалификационна степен, издадено свидетелство от Тракийски университет Стара Загора, департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите От 08.01.2007 до 10.09 2012, заема длъжността учител ЦДО основен етап на началното образование в ОУ“Васил Левски с. Малиново От 10.09.2012 до 09.01.2018, заема длъжността учител ЦДО основен етап на началното образование в ОУ“Васил Левски“ гр. Ловеч От 10.09.2018 до 31.05.2019, заема длъжността учител ЦДО основен етап на началното образование в ОУ“Христо Никифоров“ гр. Ловеч Участва в различни курсове и обучения, като: „Научно – методически аспекти на организация на училището и процеса на обучение“, „Информационни и комуникационни технологии“, „Интерактивни методи на преподаване“, „Обучението по български език и литература в начален етап“, „Изграждане на професионално учителско и ученическо портфолио“, „Ефективни техники за комуникация и работа с родителите. Взаимодействие семейство – образователна институция“

Още...
Бонка Цонева
Учител на подготвителна група

Залага на работата в екип с колеги и родители с цел по-добро възпитание и обучение на децата,ежегодни участия на децата в конкурси организирани от ОДК-Ловеч,на които печелят много групови и индивидуални награди.

Участва заедно с децата в дарителска кампания ,като за период от 2 години събират пласмасови капачки за закупуване на ел.уреди за домове за деца и възрастни хора.

През 1978година завършва полувисше образование в ИНДУ-гр.Плевен по специалност:Детски музикален ръководител През 1985 г.завършва по специалност:НУП През 2003г. завършва висше образование по специалност:Начална и предучилищна педагогика във ВТУ“Св.св.Кирил и Методий“. Учител с V ПКС и с години38г. стаж като учител. Участва в различни курсове и обучения,като: “Първа долекарска помощ на деца до 8 години“,“Методика на обучението на деца и ученици по БДП“,“Електронните игри-метод на обучение в ПУВ“,“Обучение на детски учители за работа в групите за задължителна предучилищна подготовка“,“Европейски тенденции в обучението на деца на деца от подготвителни групи в ДГ.Работа с електронни продукти“,“Интегриране на децата със СОП“,“Компютърна грамотност.“ Участва в ралични проекти:“ Възрастни природолюбители“ От 2014-2016 г.се включва в проект за изучаване на руски език.Децата от групата заемат Първо място на Областен,Зонален и Национален етап на Втория национален фестивал на руската,поезия песни и танци“Пусть всегда будет солнце“ през 2015 година.През 2016г заемат Първо място на Областен и Зонален етап и Второ място на Национален етап на фестивала. Участва и в конференцията „Водим бъдещето за ръка.“

Още...
Магдалена Пенева
класен ръководител на първи клас
Наталия Хумбаджиева
Класен ръководител на втори клас

Казвам се Наталия Хумбаджиева. Откакто се помня съм сред деца. Те са моят живот. Девизът ми като учител е да работя с децата така, че те да искат да идват в училище и в почивния си ден. Да ги уча не само на четмо, писмо, математика, но и ги изградя като истински хора – честни, всеотдайни, добродетелни.

Ганетка Тотева
Учител ЦДО - първи клас
Да си учител е призвание. Това е благородна професия, избрах я заради любовта си към децата. Всеки ден е предизвикателство за мен, защото се старая той да е различен от предния – по-ползотворен и интересен, за да е забавен и приятен за децата. Давам всичко от себе си да ги науча на труд и всеотдайност, да израснат добри и умни, честни и благородни. С вяра в Бога да постигнат своите желания и мечти.
Еленка Щерева
Учител ЦДО - втори клас

Еленка Щерева има 38 години педагогически стаж и IV ПКС. Основната и цел е добро образование, възпитаване на християнски ценности у подрастващите,  съхраняване и предаване на поколенията на българските традиции и култура.

През 1976 г. Завършва ИНДУ Плевен, профил музикален ръководител. Магистърска степен на висше образование получава в ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика, професионална квалификация: Педагог, детски и начален учител. Преминала е през различни обучения със сертификати като: „Информационно-комуникационни технологии“, „Застъпничество, набиране на средстава и разработване на проектри“, „Изграждане на учителско портфолио“, „Приобщаващо образование“, „Преодоляване на педагогическия стрес при учителите и др. Участвала е в редица национални и международни педагогически конференции, от които има грамоти и публикации в тематични сборници. Пише и е издала книги с детски авторски стихотворения: „Растем край реката“, „Усмивки от Югла“; „За всяка болка има билка“, „Дядо Коледа в Югла“. Има спечелени и реализирани проекти в качеството на координатор. Като партньор по проекти на Сдружение „Екомисия 21 век“ Ловеч е участвала с деца като организатор и домакин в международни проекти, във връзка с екологията, образованието и културата. Спечелени награди и две първи места с деца в различни конкурси за рисунки или конструктивни изделия-регионални, национални и международни. Участрвала е в международен обмен „Нашето място, нашата култура“ в Република Литва през 2013 г. Художествен ръководител на фолклорна група в читалище. Работи в екип с педагози, деца, родители и обществени организации. Специално внимание отделя на доброволчеството, като форма на работа с деца и възрастни

Още...
Юлия Тодорова
Учител по музика и пиано

Юлия Тодорова е преподавател по пиано и акордеон, изпълнител и хоров диригент. Завършила е Музикална академия - Пловдив.

Носител на множество отличия като изпълнител, хоров диригент и музикален педагог, а като диригент, солист и акомпанятор концертира у нас, в Чехия, Гърция, Русия, Франция, Македония и Хърватска.

Още...
Детелина Карапетрова
Класен ръководител 2-а клас

 

,,Най - големият знак за успех на един учител е той да може да каже:Сега децата работят сякаш аз не съществувам " ./Мария Монтесори/

Галина Атанасояа
Учител ЦДО - 2-а клас

За да бъдете добър учител, трябва да обичате това, което преподавате и тези, на които преподавате. Учителите получиха думата, не за да приспиват собствените си мисли, а за да събудят чужди.

Таня Андреева
Класен ръководител на 1-а клас

"Да учим децата е необходимо, но трябва да разберем, че е много полезно и сами да се учим от децата" Максим Горки

Емилия Мирчева
Учител ЦДО - 1-а клас

Учителската професия е една от най- благородните, но и най- трудните.

Да си учител е призвание. Благородство, любов, търпение, отдаденост. Това са основните качества, които притежават призваните учители.

За да работиш с деца, трябва да ги чувстваш като свои! Изкуството да си учител е многостранно и сложно. Животът на учителят е вечен тест за мъдрост и търпение, професионални умения и човешка необичайност!