123 456 789

[email protected]

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Послание от директора

„Бързам за училище, там ми е добре“ . Този емоционален комфорт се постига с – училище без звънец, работа върху емоционалната интелигентност на учениците, занижено ниво на стрес, вяра и христянска любов.

Във всяко едно дете трябва да съумеем да запазим чистотата и любознателността, с които се ражда. Нека да спазват общи правила, но да запазят и развият своятя индивидуалност. Да не се срамуват да помогнат на приятел, а да бъдат съпричастни. С помощта на учителя и подкрепата на родителите, всяко едно дете може да открие в себе си дарби, които да развие. Нека им помогнем да вярват и обичат.