123 456 789

[email protected]

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

КОЛЕЛАТА В ПОМОЩ НА ЧОВЕКА

ПРОЕКТНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ В 1-А КЛАС

по образователно направление „Технологии и предприемачество“

в условията на дистанционно обучение

Съдържанието на общообразователната подготовка по технологии и предприемачество в първи клас е представено в учебната програма по образователното направление. По този предмет се подпомага  постигането на различни технически компетенции, включително и ключовата компетентност инициативност и предприемчивост. Знанията по предприемачество се оценяват чрез участието на учениците в работа по проекти, чрез проучвателна работа и начално усвояване на икономически понятия.

Темата на настоящия проект „Колелата в помощ на човека“ е съобразена с глобалната тема  „Уреди, машини, механизми – използване на  колела и оси за задвижване на играчки или модели. Проектът беше възложен  на учениците за опитно-изследователска работа – изработване на изделие от картон и подвижно закрепване на колела – „спортен автомобил“; проучване на  информация от разнообразни информационни източници за произхода на колелото и неговото развитие и приложение до наши дни. Третата задача беше да конструират макет на  превозно средство по собствен замисъл .

С тази проектно-изследователска дейност си поставихме за цел да се усъвършенстват дигитални компетентности-използване на разнообразни съвременни информационни източници за търсене на информация по темата; да се развива инициативността и предприемчивостта чрез представяне на резултати от собствената работа,  представени с изработен модел и представяне на изследователска дейност.

Изработването  на постер за представяне на проектна информация,  рисуване и оцветяване на елементи на изделия,  съдейства за развиване на културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество.

Използването на текстови информационни източници и писменото представяне на  събраната  информация по темата усъвършенства уменията за учене и компетентности в областта на българския език.

Чрез съвместно обсъждане и вземане на решение как да се реализира проекта развиват социални и граждански компетентности у подрастващите.

От представените проекти на учениците се вижда, че те са използвали различна информация и са стигнали до изводи, че колелото е един от простите маханизми, които са в основата на много машини. В разнообразните проекти, които представиха учениците, виждаме различни колела и тяхната употреба-древно, автомобилно, мотоциклетно и велосипедно, виенско, зъбно и други. Децата са установили, че първото колело е грънчарското, произведено в Месопотамия през 5 век пр.н.е. Смята се, че първите колела са били използвани,от шумерите за техните каруци преди 5000 години. Виждаме снимки на колело от 1830 г, бегач от 1960 г. и съвремене велосипед. Децата са отбелязали, че първият български велосипед е създаден в Нова Загора през 1880 г. от Гено Стоянов. Има снимки и описания на чекрък от 17 век; колело на древна кола от 5 век пр.н.е , което се намира в Националния дворец в Иран; автомобил от 1920 г., часовник с махало от 1656 г., каруци, куфари, детски играчки и други. Децата са конструирали спортния автомобил, предложен в учебника. Те са създали и различни „возила“ от конструктори и от отпадъчни материали, в които е вложено много лично творчество и фантазия.

Макар и в домашни условия, с помощта на родителите,  учениците работиха екипно чрез онлайн контакти в създадената група, обменяха идеи и представиха отлично своята проучвателна и практическа дейност по  проекта. Можем да се надяваме, че с подобен вид дейности те ще израснат  успешни предприемачи.

Учител: Еленка Щерева