123 456 789

[email protected]

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Нашата визия

Утвърждаване на ЧНУ ”Свети Седмочисленици” като училище, даващо високо ниво на образование и формиращо духовно-нравствени качества у ученика, което го прави способен да изгражда живота си въз основа на ценностите на Православието, да се противопоставя на негативните фактори на съвременното общество и да развие своите способности и личностен потенциал.

Постепенно увеличаване на паралелките до 7-ми клас и едновременно с това, усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия персонал; утвърждаването му като екип от високоотговорни личности, които гледат на работата си преди всичко като на духовен труд, който дава не само знания, но най-важното, духовно изгражда човека и го усъвършенства.

Популяризиране на този модел на образование като способстващ за добрия климат в училището, семейството и обществото.