123 456 789

[email protected]

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Нашата мисия

 

 

Частно начално училище „Свети Седмочисленици“ е първото по рода си православно училище в България, което следва принципа на цялостност в образованието и възпитанието.

Основна задача на училището е да предостави възможност на възпитаниците си:

  • да учат и да се възпитават в православна среда и да получат необходимите знания за православната вяра и Църква;
  • да получат качествено образование, съответстващо на държавните образователни изисквания и конкурентноспособност за продължаване на образованието.

Целта е да се постигне:

  • формиране на цялостен светоглед и устойчива система от духовни ценности;
  • придобиване на богата обща култура;
  • получаване на теоретични и практически знания, които да позволят на децата да развият своите способности и личностен потенциал.

Основните цели на училището са:

– възпитание на децата във вяра и благочестие;
– формиране на духовно-нравствени качества на личността;
– постигане на високо ниво на образование;
– създаване на оптимални условия за реализиране на вътрешния потенциал;
– формиране на естетически вкус;
– укрепване на морала;
– възпитание в отговорност и съзнателно отношение към задълженията;
 възпитание в любов към семейството и родината;
– изучаване на историята и културата на България, на православните, нравствени и културни традиции на страната;
– развитие на умения за градивно общуване;
– интерес към усвояването на всяко полезно знание;
– възпитание на любов и уважение към личността на човека като образ Божий;
– възпитание на учениците в гражданство, трудолюбие, любов към околната среда.