123 456 789

[email protected]

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

НЧУ “Св. Седмочисленици” приема ученици

„В начало беше Словото…“ /Иоан 1:1/.

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

От предстоящата 2019/2020 година в центъра на град Ловеч, бул. „България“ №1, отваря врати и приема ученици Частното начално училище „Св. Седмочисленици“.

    То е вписано в Регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование на основание Заповед №РД14-11/11.03.2019 г. на Министъра на образованието и науката /Удост. №233/12.03.2019 г./

   То е първото подобно в България под егидата на Българската православна църква, в частност Ловчанска епархия, с благословението на нейния архиерей Ловчанския митрополит Гавриил.

   Юридическият собственик и ръководен орган е едноименното Сдружение на учителите християни от град Ловеч, регистрирано в съда като сдружение с нестопанска цел. В него членуват по убеждения повече от 10 действащи педагози и възпитатели православни християни от града.

   В училището децата ще изучават всички общообразователни предмети, но ще се стремим освен знания преди всичко да вложим и развием в тях: любов, мироглед, отговорност, съпричастност в доброто, отбягване на злото и други непреходни християнски ценности, характерни за душевността и бита на нашия православен български народ. Друга основна цел ще бъде и противопоставянето на негативните явления в обществото и днешния забързан начин на живот. Като избираеми предмети, съгласно предвидените по закона часове, ще се изучава: Християнство Православие; изкуства /музикални инструменти, пеене и рисуване/; български; математика. Училището разполага с интерактивна дъска и интернет, които ще бъдат използвани при нужда и в умереност. Следобед се осигурява занималня и свободни занимания по интереси, да развият в добра насока своя потенциал и способности. Гарантира се оценка на индивидуалните способности и интереси и участие в различни проекти. Всичко това със съгласието, разбирането, помощта и активността на родителите. Класовете ще са по-малки /12-15/ от обичайната бройка, като по този начин ще се даде възможност за повече внимание към всеки ученик.

   В дисциплината и реда ще  има ясни правила, мотивиращи родители и деца да вярват и да се развият най-вече като нравствено правилно изградени личности.

   Много примери за подобни училища черпим от Русия и Гърция, чиито възпитаници показват качествено различно поведение и усвояване на знания спрямо връстниците си от общите училища.

   Предвижда се след обсъждане с родителите избиране и изработка на униформа.

   Училището разполага с тих и спокоен двор, спортна площадка и салон.

   За децата от отдалечените  квартали ще бъде осигурен ежедневен безплатен транспорт.

   Основната част от бюджета на училището ще е от държавната субсидия за всеки учащ. Родителите ще участват със съфинансиране в размер от 50 лева месечно /психологически праг/. Родители с ниски доходи ще бъдат освободени от такса. Недостигащите паричните средства ще се осигуряват от Ловчанска света митрополия и дарители.

   Класен ръководител на учениците от 1 клас ще бъде г-жа Иванка Хинкова, учител с повече от 12 години трудов стаж по специалността.

   Заповядайте на 8 и 9 май от 17:00 ч. до 19:00 ч. в училището на бул. „България“ в Ловеч /Старата митрополия, през двора зад аптеката/ на дните на отворени врати на училището за запознаване на място с обстановката и екипа

   Очакваме ви.

    За контакти: г-жа Поляна Петрова, Председател на Сдружението, тел. 0886 436258; г-жа Иванка Хинкова, учител 1 клас, тел. 0885 417221; о. Любомир Казашки, член на Сдружението, тел. 0888 718279; о. Михаил Ковачев, член на Сдружението, тел. 0888 286937.