123 456 789

[email protected]

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

РАБОТА С РОДИТЕЛИТЕ

Учениците от 1-а клас на ЧНУ „Свети Седмочисленици“, с класен ръководител Таня Андреева и учител ЦДО Емилия Мирчева, през учебната 2022-2023 година  активно участваха в училищни или организирани от класа извънкласни инициативи с различна насоченост, включително инициативи с кауза. С тях показаха, че доброто е навсякъде и може да се види. Съвместните инициативи с родители са възможности родители и ученици да се забавляват, изпълнявайки поставената им задача заедно. Крайната цел е да се увеличи инициативността и активната позиция на родителите към работата на класа и на училището. Взаимодействието родители – учители – ученици е изключително важно за изграждане на благоприятна среда, за стимулиране и развитие на индивидуалното и социално развитие на подрастващите, взаимно се допълват, създават се най-добрите условия за образование и творческо развитие на подрстващите. Учениците, съвместно със своите родители и учители, осъществиха дейности с творчески и социален характер. След опустошителното земетресение учителите поканиха родителите да вземат участие в благотворителна работилница, в която всички заедно да изработят изделия, украса, картички от природни материали и  мъниста, меки играчки, картини и други. Всички родители откликнаха на поканата. Изделията бяха изложени на общоучилищния благотворителен базар, като средствата от продажбата бяха дарени в БЧК в помощ на пострадалите в земетресението. Не е важно колко даваме, а колко обич влагаме в него!По инициатива на родители бе осъществена още една съвместна дейност – участие в Национален конкурс на МОН „За хляба наш“, като ученици родители изработиха макет „Пътят на хляба“ от природни материали, запознаха се с историята на хляба и българските традиции и неговата символика. Изработеният макет бе оценен на 3-то място в конкурса, раздел „Макети“.

Съвместната дейност носи удовлетворение и дава основание за бъдещи успехи.