123 456 789

[email protected]

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Твоето рождество, Христе Боже наш, озари света

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

 

Когато цял свят тънеше във мрак,
най-светлата звезда изгря в небето!
Отчаяно от всичко, трепна пак
във радостно очакване сърцето!

 

И ангели запяха над света
възторжения химн: “Христос роди се!”
И мъдрост, и овчарска простота,
тъй всичко пред Смирения смири се!

 

От яслите под светлата звезда
изтече Извор и заля земята…
И дето пият чудната вода,
любов и мир избликват от сърцата!

 

Архимандрит Серафим Алексиев