123 456 789

[email protected]

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Правила за прием

Вътрешният живот на училището се строи въз основата на православната етика и по отношение на ученика предполага наличие на три авторитета: духовенство, родители, учители. Пълноценен живот на училището е възможен само при съгласуване на тези авторитети.

Едно от условията за прием на ученици в училището е искреното желание на техните родители децата им да бъдат възпитавани в духа на православието в съответствие с училищния правилник.

Приемът на ученици в училището се осъществява по следния начин:

1. Събеседване между директора, родителите и детето с цел запознаване един с друг и разясняване на правилата за вътрешен ред.

2. Попълване на необходимите документи за записване в училището и представяне на Удостоверение за завършен съответен клас/подготвителна група.

3. Сключване на договор за образователна услуга и превеждане на такса по договора.