123 456 789

[email protected]

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Частно начално училище "Св. Седмочисленици"

„Св. Седмочисленици“ е училище-явление в съвременната образователна среда…

Още...

Обща информация

„В начало беше Словото…“ /Иоан 1:1/.

От  2019/2020 година отваря врати ЧНУ „Св. Седмочисленици“ – Ловеч.

Още...

Прием

За учебната 2023-2024 година ЧНУ „Св. Седмочислeници“ набира ученици за първи, втори, трети, четвърти клас и деца за задължително предучилищно образование. Поради създадената обстановка и за Ваше улеснение може да подавате заявленията онлайн на електронната поща на училището [email protected].

Още...

Видео

Първото общообразователно училище в България, създадено под егидата на Българската Православна Църква и с благословението на Ловчанския митрополит Гавриил.

Запознайте се нашия екип

Иванка Хинкова
директор

Във всяко едно дете трябва да съумеем да запазим чистотата и любознателността, с които се ражда. Нека да спазват общи правила, но да запазят и развият своятя индивидуалност. Да не се срамуват да помогнат на приятел, а да бъдат съпричастни. С помощта на учителя и подкрепата на родителите, всяко едно дете може да открие в себе си дарби, които да развие. Нека им помогнем да вярват и обичат.

През 2005г. завършва висше образование, степен - бакалавър във ВТУ „Св. Св. Кирил и методий“ – гр. Велико търново, специалност - Начална училищна педагогика с немски език, професионална квалификация – педагог, начален учител, учител по чужд език. През 2009г. завършва висше образование, степен - магистър във ВТУ „Св. Св. Кирил и методий“ – гр. Велико Търново, специалност - Стопанско управление, професионална квалификация – мениджър. През 2013г. Придобива Пета професионално – квалификационна степен, издадено свидетелство от Тракийски университет Стара Загора, департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите През 2017г. Придобива Четвърта професионално – квалификационна степен, издадено свидетелство от Тракийски университет Стара Загора, департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите От 08.01.2007 до 10.09 2012, заема длъжността учител ЦДО основен етап на началното образование в ОУ“Васил Левски с. Малиново От 10.09.2012 до 09.01.2018, заема длъжността учител ЦДО основен етап на началното образование в ОУ“Васил Левски“ гр. Ловеч От 10.09.2018 до 31.05.2019, заема длъжността учител ЦДО основен етап на началното образование в ОУ“Христо Никифоров“ гр. Ловеч Участва в различни курсове и обучения, като: „Научно – методически аспекти на организация на училището и процеса на обучение“, „Информационни и комуникационни технологии“, „Интерактивни методи на преподаване“, „Обучението по български език и литература в начален етап“, „Изграждане на професионално учителско и ученическо портфолио“, „Ефективни техники за комуникация и работа с родителите. Взаимодействие семейство – образователна институция“

Още...
Магдалена Пенева
класен ръководител на трети клас
Бонка Цонева
учител на група за предучилищно образование

Залага на работата в екип с колеги и родители с цел по-добро възпитание и обучение на децата,ежегодни участия на децата в конкурси организирани от ОДК-Ловеч,на които печелят много групови и индивидуални награди.

Участва заедно с децата в дарителска кампания ,като за период от 2 години събират пласмасови капачки за закупуване на ел.уреди за домове за деца и възрастни хора.

През 1978година завършва полувисше образование в ИНДУ-гр.Плевен по специалност:Детски музикален ръководител През 1985 г.завършва по специалност:НУП През 2003г. завършва висше образование по специалност:Начална и предучилищна педагогика във ВТУ“Св.св.Кирил и Методий“. Учител с V ПКС и с години38г. стаж като учител. Участва в различни курсове и обучения,като: “Първа долекарска помощ на деца до 8 години“,“Методика на обучението на деца и ученици по БДП“,“Електронните игри-метод на обучение в ПУВ“,“Обучение на детски учители за работа в групите за задължителна предучилищна подготовка“,“Европейски тенденции в обучението на деца на деца от подготвителни групи в ДГ.Работа с електронни продукти“,“Интегриране на децата със СОП“,“Компютърна грамотност.“ Участва в ралични проекти:“ Възрастни природолюбители“ От 2014-2016 г.се включва в проект за изучаване на руски език.Децата от групата заемат Първо място на Областен,Зонален и Национален етап на Втория национален фестивал на руската,поезия песни и танци“Пусть всегда будет солнце“ през 2015 година.През 2016г заемат Първо място на Областен и Зонален етап и Второ място на Национален етап на фестивала. Участва и в конференцията „Водим бъдещето за ръка.“

Още...
Еленка Щерева
Учител ЦДО-четвърти клас

Еленка Щерева е  магистър ПНУП, учител ЦДО на 4 -а клас.  Има 40 години педагогически стаж. Основната и цел е добро образование, възпитаване на християнски ценности у подрастващите,  съхраняване и предаване на поколенията на българските традиции и култура.

През 1976 г. Завършва ИНДУ Плевен, профил музикален ръководител. Магистърска степен на висше образование получава в ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика, професионална квалификация: Педагог, детски и начален учител. Преминала е през различни обучения със сертификати като: „Информационно-комуникационни технологии“, „Застъпничество, набиране на средстава и разработване на проектри“, „Изграждане на учителско портфолио“, „Приобщаващо образование“, „Преодоляване на педагогическия стрес при учителите и др. Участвала е в редица национални и международни педагогически конференции, от които има грамоти и публикации в тематични сборници. Пише и е издала книги с детски авторски стихотворения: „Растем край реката“, „Усмивки от Югла“; „За всяка болка има билка“, „Дядо Коледа в Югла“. Има спечелени и реализирани проекти в качеството на координатор. Като партньор по проекти на Сдружение „Екомисия 21 век“ Ловеч е участвала с деца като организатор и домакин в международни проекти, във връзка с екологията, образованието и културата. Спечелени награди и две първи места с деца в различни конкурси за рисунки или конструктивни изделия-регионални, национални и международни. Участрвала е в международен обмен „Нашето място, нашата култура“ в Република Литва през 2013 г. Художествен ръководител на фолклорна група в читалище. Работи в екип с педагози, деца, родители и обществени организации. Специално внимание отделя на доброволчеството, като форма на работа с деца и възрастни

Още...
Юлия Тодорова
Музикален педагог

Юлия Тодорова е преподавател по пиано и акордеон, изпълнител и хоров диригент. Завършила е Музикална академия - Пловдив. Носител на множество отличия като изпълнител, хоров диригент и музикален педагог, а като диригент, солист и акомпанятор концертира у нас, в Чехия, Гърция, Русия, Франция, Македония и Хърватска.

Носител на множество отличия като изпълнител, хоров диригент и музикален педагог, а като диригент, солист и акомпанятор концертира у нас, в Чехия, Гърция, Русия, Франция, Македония и Хърватска.

Още...
Наталия Хумбаджиева
Класен ръководите четвърти клас

Казвам се Наталия Хумбаджиева. Откакто се помня съм сред деца. Те са моят живот. Девизът ми като учител е да работя с децата така, че те да искат да идват в училище и в почивния си ден. Да ги уча не само на четмо, писмо, математика, но и ги изградя като истински хора – честни, всеотдайни, добродетелни.

Таня Андреева
Класен ръководител на първи клас

" Да учим децата е необходимо, но трябва да разберем, че е много полезно и сами да се учим от децата" Максим Горки

Емилия Мирчева
Учител ЦДО -първи клас

Учителската професия е една от най- благородните, но и най- трудните.

Да си учител е призвание. Благородство, любов, търпение, отдаденост. Това са основните качества, които притежават призваните учители.

За да работиш с деца, трябва да ги чувстваш като свои! Изкуството да си учител е многостранно и сложно. Животът на учителят е вечен тест за мъдрост и търпение, професионални умения и човешка необичайност!

 

 

Детелина Карапетрова
Класен ръководител на втори клас

 

,,Най -големият знак за успех на един учител е той да може да каже:Сега децата работят сякаш аз не съществувам " ./Мария Монтесори/

Галина Атанасова
Учител ЦДО-втори клас

За да бъдете добър учител, трябва да обичате това, което преподавате и тези, на които преподавате. Учителите полуиха думата, не за да приспиват собствените си мисли, а за да събудят чужди.

Ганетка Тотева
Учител ЦДО - трети клас

Образование, основано на православните християнски ценности. Заповядайте.

Нашата мисия е да създадем образователно пространство, където децата да придобиват знания и да се възпитават в християнските добродетели.

„И тъй, остават тия трите: вяра, надежда и любов; но най-голяма от тях е любовта". (1 Кор. 13:13)

Често задавани въпроси

Месечната училищна такса за подготвителна група и първи клас е 50 лв.

За учениците от отдалечените квартали на града ще бъде осигурен училищен транспорт.

Учебниците за първи клас са на издателство „Просвета Плюс“.

Насрочете среща с нас

Всички полета са задължителни