123 456 789

[email protected]

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Ръководство за училищния живот

 

Очаквано поведение

1. Изряден външен вид – учениците идват на училище с чиста, спретната и ежедневна униформа с отличителния знак на училището.

2. Мило и любезно отношение – вежлив поздрав, използване на учтиви изрази при общуване: „извинете“, „ако обичате“,“моля“, „благодаря“, „простете“,“съжалявам“,“добро утро“,“довиждане“. Поздравяваме гости и непознати хора, които посещават училището и всички служители.

3. Искаме благословение от Владиката и свещениците.

Възпитан и добронамерен език и тон на общуване – говорим спокойно на книжовен български език.

5. Спазване на хигиенни правила и норми- спазваме лична хигиена/пребиваваме в сградата на училището с чисти вътрешни обувки, измиваме ръцете си със сапун преди и след хранене, след ползване на тоалетна.

6. Приучаване към подреденост и прилежност – поддържаме в изряден външен вид лични вещи като: раница, тетрадки, несесер, гардеробче, чин.

 


 

Мобилни телефони

1. Мобилни телефони, електронни игри и други подобни принадлежности не се носят в училище. Училището много ще цени съдействието от страна на родителите за спазването на тази препоръка.

2. В случай че учениците дойдат на училище с мобилен телефон, смарт часовник, той следва да бъде оставен за съхранение на определеното за целта място. След приключване на учебния ден ученикът взема своята вещ.