123 456 789

[email protected]

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Азбука на правилата

„Азбука на правилата“ – тя напътства първокласниците в знанията по БДП, природни и стихийни бедствия, други опасности. Научихме, че „противогаз“ е защитна маска, която се носи на лицето, за да ни предпази от вдишване на замърсители на въздуха и отрови, чрез пречистване на вдишвания въздух.