123 456 789

[email protected]

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Училищни такси

Месечната училищната такса за подготвителната група и първи клас е 50 лв.

Подготвителна група

Примерен текст

  • Предмет 1
  • Предмет 2
  • Обяд
  • Занимания по интереси

Първи клас

Примерен текст

  • Предмет 1
  • Предмет 2
  • Обяд
  • Занимания по интереси