123 456 789

[email protected]

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Иванка Хинкова

 

Участва заедно с децата в дарителска кампания ,като за период от 2 години събират пласмасови капачки за закупуване на ел.уреди за домове за деца и възрастни хора.

Залага на работата в екип с колеги и родители с цел по-добро възпитание и обучение на децата,ежегодни участия на децата в конкурси организирани от ОДК-Ловеч,на които печелят много групови и индивидуални награди.

Предишна

Следваща